Formy oddziaływań psychologicznych

05.01.2015
Alt text

Porada psychologiczna

jest jedną z wielu forma pomocy psychologicznej polegająca na jedno- lub kilkurazowym kontakcie z psychoterapeutą w celu omówienia konkretnej sytuacji czy problemu i znalezieniu, możliwie jak najlepszego rozwiązania dla danej sytuacji.

Psychoterapia indywidualna

„Polega na stosowaniu przez psychoterapeutę sprawdzonych oddziaływań psychologicznych, które pomagają ludziom zmieniać ich sposób myślenia, przeżywania emocji i zachowania. Kierunek zmian, które następują pod wpływem psychoterapii, jest uzgadniany między psychoterapeutą a pacjentem”

Grzesiuk L.,Styła R. (2009). Psychoterapia Bez Tajemnic. Podstawowa wiedza i wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

 

Psychoterapia Par

Stanowi rodzaj oddziaływania psychologicznego skierowanego do obojga partnerów, przeżywających różnego rodzaju trudności, szczególnie w obszarze komunikacji lub pragnących polepszenia jakości związku.