Informacja o urlopie 08.08.2017 – 29.08.2017

21.05.2015

Drodzy Państwo,

Informujemy, że w dniach od 08.08 do 28.08 jesteśmy na urlopie. Na Państwa wiadomości i telefony, będzie odpowiadał Pan Patryk Skowroń. W tym czasie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 509 094 114 w godzinach 9- 14.00, kontakt mailowy i facebookowy pozostaje bez zmian. W przypadku nieodbierania telefonu, prosimy o sms z prośbą o kontakt. Po urlopie wracamy z nową energią ?

Terapia z wykorzystaniem psychologicznych interwencji internetowych jest skuteczna

Sprawdź co wynika z badań zagranicznych:

dostarczanie wiedzy za pośednictwem internetu moż być tak samo skuteczne jak przy użciu tradycyjnych metod, a gdy problemy dotycząrozwoju osobistego – nawet bardziej skuteczne,

terapia internetowa jest rónie skuteczna jak tradycyjna, ale jest od niej mniej kosztowna dla pacjenta i bardziej opłcalna dla systemu zdrowotnego, a takż pozwala oszczędzić czas terapeucie,

psychologiczne interwencje internetowe sąskuteczne w zwalczaniu depresji,

psychologiczne interwencje internetowe sąbardziej skuteczne niżtradycyjne formy pomocy w zwięszaniu poziomu wiedzy i zmianie zachowańdotycząych m.in. odżwiania, korzystania z leczenia i odchudzania.

W projekcie uczestniczy 11 krajów

Celem projektu E-COMPARED, któy jest finansowany przez KomisjęEuropejską jest sprawdzenie skutecznośi terapii depresji z wykorzystaniem internetu, szczegónie w krajach, w któych dotychczas tego nie robiono (np. w Polsce) i któe różiąsięzaróno systemami opieki zdrowotnej, jak i dostęem do terapii tradycyjnej. Badacze w ramach konsorcjum naukowego porónajątakż koszty prowadzenia obu form pomocy psychologicznej. Na zakońzenie projektu powstanie rekomendacja bazująa na dowodach naukowych na temat tego, w jaki sposó terapia depresji z wykorzystaniem internetu moż byćw opłcalny

 

sposób zintegrowana z istniejącymi systemami specjalistycznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Naukowcy przygotują także uzasadnienie dla wprowadzenia zmian strukturalnych w tych systemach.

****

E-COMPARED („Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją”) to międzynarodowy projekt badawczy dotyczący skuteczności i opłacalności finansowej leczenia depresji z wykorzystaniem internetu (2014-2016). Jego celem jest sformułowanie rekomendacji opartych o wyniki badań naukowych, które będą punktem wyjścia do wdrożenia terapii depresji z wykorzystaniem internetu. Projekt jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (numer projektu 603098). Uczestniczy w nim 11 krajów: Holandia, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Irlandia, Szwajcaria, Francja, Belgia, Portugalia i Polska. Polski zespół badawczy tworzą naukowcy z SWPS pod kierunkiem dr. hab. Romana Cieślaka, prof. SWPS.

 

Kontakt dla mediów:

Olga Biernacka

533 513 302

olga@sciencepr.pl