Psychoterapia poznawczo – behawioralna

Jest formą psychoterapii, której skuteczność w leczeniu jest dowiedziona badaniami empirycznymi w terapii wielu zaburzeń. Główny nacisk pracy terapeutycznej jest skoncentrowany na doświadczeniach pacjenta „tu i teraz”, chociaż najczęściej aby zrozumieć swoje obecne problemy również sięgamy do przeszłości. Pacjent wraz z terapeutą skupia się na pracy nad problemami, które są obecnymi powodami cierpienia.

Głównymi cechami psychoterapii poznawczo – behawioralnej są:

  • Wymierne efekty terapii, które są systematycznie mierzone i poddawane ewaluacji
  • Cała terapia jest ukierunkowana na określony wspólnie z pacjentem cel, jej struktura (w tym ilość sesji) są zawarte w kontrakcie terapeutycznym.
  • Jest skuteczna, przynosi ulgę w cierpieniu

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej, pod linkiem:
http://www.pttpb.pl/czym-sa-terapie-poznawczo-behawioralne-psychoedukacja

Specjalizujemy się w terapii:

  • Zaburzeń nastroju (depresja)
  • Zaburzeń lękowych (obsesyjno – kompulsyjnych (OCD), lęku panicznego, fobii (np. arachnofobia, agorafobia, fobia społeczna), lęku uogólnionego (GAD), zespołu stresu pourazowego (PTSD: szczególna specjalizacja).
  • Uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz czynności (zakupoholizm, hazard, uzależnienie od komputera)
  • Zaburzeń snu
  • Zaburzeń odżywiania (bulimia, jedzenie napadowe)
  • Zaburzeń osobowości

 

Kontakt i zapisy