Specjalistyczne szkolenie z terapii PTSD metodą Przedłużonej Ekspozycji.

24.03.2019

Patronem wydarzenia jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne!

Zespół stresu pourazowego (z ang. PTSD: Post Traumatic Stress Disorder) jest zaburzeniem lękowym bardzo specyficznym, ponieważ dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w przeszłości. Do typowych objawów należą m.in. : uporczywe i powracające wspomnienia, żywe i bardzo realistyczne koszmary senne, wieczne poczucie zagrożenia, „utraty życia z przed wypadku”.

Nie leczone może prowadzić do depresji, uzależnień, zachowań autoagresywnych, trwałej zmiany osobowości, samobójstwa. Bez adekwatnego leczenia Pacjent może nigdy nie powrócić do zdrowia.

Dlatego wiedza z zakresu odpowiedniej diagnozy, mechanizmów podtrzymujących PTSD i terapii powinna być ważnym punktem w warsztacie pracy każdego terapeuty uzależnień, psychologa, psychiatry.

Warsztat będzie odbywał się przez 3 dni – od 14.06.2019 do 16.09.2019 i będzie skoncentrowany, tak jak jego poprzednia edycja, na praktycznej nauce jednej z metod terapeutycznych, będącej pierwszą z wyboru w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Cena szkolenia: 1150 zł
Zapisy oraz pytania prosimy kierować na adres: kontakt@lazurowaterapia.pl
Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu/zarezerwować miejsce prosimy o przesłanie swojego imienia i nazwiska. w mailu zwrotnym przesyłamy formularz zgłoszeniowy.

Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzyma:
książkę dla terapeuty oraz pacjenta: Elizabeth A. Hembree, Barbara Olasov Rothbaum, Edna B. Foa „Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD”
– certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz zaświadczenia o odbytych godzinach szkoleniowych, wymaganych do odnowienia certyfikatu.

W przerwach szkolenia dostępny będzie serwis kawowy oraz lunch.

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatem decyduje kolejność rezerwacji miejsca.

FB: https://www.facebook.com/events/159321148343714/

O Metodzie Przedłużonej Ekspozycji:
– Metoda, która została zweryfikowana empirycznie, także w Polsce (w ramach Grantu PL0088 oraz Grantu N N106 360937, które były realizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, Uniwersytetu Warszawskiego, znane również jako programy TRAKT I,II III, realizowane w latach 2008 – 2017
– W badaniach prowadzonych przez zespół ICGZ UW, pod kierownictwem Prof. Bogdana Zawadzkiego, dr. Agnieszki Popiel oraz dr. Ewy Pragłowskiej, z pośród kilkuset osób, które przeszły pełen protokół terapeutyczny, całkowicie uwolniło się od objawów PTSD 80% pacjentów.
– Badania dowiodły również brak zależności pomiędzy doświadczeniem terapeuty, ukończoną szkołą terapeutyczną, a skutecznością. Co pokazuje „siłę” samej metody.
– Jest to metoda terapeutyczna rekomendowana jako jedna z głównych do leczenia PTSD przez NICE (Nice National Institute For Health and Clinical Excellence https://www.nice.org.uk/guidance/ng116/chapter/Recommendations#assessment-and-coordination-of-care)

Odbiorcy szkolenia: Psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, interwenci kryzysowi, pracownicy telefonów zaufania i wszystkie osoby które w swojej pracy stykają się z zaburzeniami postraumatycznymi, czyli pacjentami, którzy po przeżytej traumie zaczęli stopniowo wycofywać się z życia, unikać pewnych miejsc, ludzi, działań związanych lub przypominających „tamto zdarzenie”.

Zapraszamy osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę odnośnie PTSD, diagnozy tego zaburzenia oraz nauczyć się konkretnej metody terapeutycznej opartej na dowodach naukowych.

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychoterapeutów pracujących w różnych modalnościach, terapeutów uzależnień, psychiatrów.

Prowadzący:
mgr. Adam Elżanowski
Magister psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (Certyfikat nr. 500 PTTPB oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Europejski Certyfikat EABCT), w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej.
Doświadczenie kliniczne zdobywał m.in. : w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na oddziale terapii dzieci i młodzieży z podwójną diagnozą, Centrum Psychoterapii na ul. Dolnej 42, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Terapeuta oraz diagnosta w grancie Uniwersytetu Warszawskiego TRAKT 3 „PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”, psycholog – konsultant Polskiej Akcji Humanitarnej. Terapeuta w prywatnej poradni psychoterapeutycznej Lazurowa terapia poznawczo – behawioralna (www.lazurowaterapia.pl)

Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową.

Specjalizuje się w terapii zespołu stresowego pourazowego PTSD metodą przedłużonej ekspozycji.