Adam Elżanowski

+48 513 256 708

Profil Zawodowy:

Adam Elżanowski – ZnanyLekarz.pl

Magister psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (Certyfikat nr. 500 PTTPB oraz certyfikowany terapeuta European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Europejski Certyfikat EABCT), w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Asystent, pracownik naukowo – dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, psycholog/psychoterapeuta w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Psychoterapeuta/diagnosta w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego w programie badawczo – terapeutycznym dotyczącym Zespołu Stresu Pourazowego – TRAKT 3.

Ukończył szkołę psychoterapii poznawczo – behawioralnej z podstawami psychoterapii psychodynamicznej. Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. Specjalizuje się w terapii zespołu stresowego pourazowego PTSD metodą przedłużonej ekspozycji (zaświadczenie Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania UW) Posiada 6 letnie doświadczenie w pracy klinicznej. Obecnie współpracuję również z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Uniwersytetem SWPS  jako psychoterapeuta przy projektach badawczych, z Polską Akcją Humanitarną jako psycholog konsultant. Prowadzi terapię grupową oraz indywidualną w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Prywatnie interesuje się i czynnie uprawia sport.

 

Psycholog Sportu

Doświadczenie zdobywał głównie w pracy z zawodowymi bokserami grupy m.in. Tymex Boxing Promotion, szkole tenisa Karoliny Woźniacki, piłkarzami klubu K.S. Raszyn. Wielokrotnie występował w mediach jako ekspert z zakresu psychologii sportu.

W pracy z zawodnikami oraz osobami, które działają „pod presją”, pracuję metodami poznawczymi nad:

– Wyznaczaniem i realizacją celów.

– Regulacją emocjonalną – radzeniem sobie ze stresem, napięciem również nad uzyskaniem pozytywnego pobudzenia.

– Nieadekwatnymi, utrudniającymi optymalne działanie myślami i przekonaniami na swój temat.

– Motywacją

Specjalizuje się w terapii:

– Zaburzeń lękowych: PTSD (zespół stresu pourazowego), napadów paniki, fobii (w tym lęku społecznego), zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych, lęku uogólnionego.

– Zaburzeń nastroju – depresji

– Bezsenności

– Uzależnień

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuje pod stałą superwizją.