Agata Gutarewicz

Profil Zawodowy:

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny ( Certyfikat nr. 707). Ukończyła studia psychologiczne o specjalności klinicznej w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa i terapeuty zdobywała pracując w prywatnych ośrodkach terapeutycznych, fundacjach dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także w Domu Pomocy Społecznej, szkole podstawowej, przedszkolu integracyjnym oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.

Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej. Zajmuje się przeprowadzaniem  diagnozy oraz planowaniem i prowadzeniem terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, prowadzi zajęcia muzykoterapii, Trening Umiejętności Społecznych oraz rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, ADHD, zaburzeń osobowości oraz całościowych zaburzeń rozwojowych. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Członek PTPPB oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuje pod stałą superwizją.