Agata Gutarewicz

Profil Zawodowy:

Psychoterapeuta w trakcie IV-go roku kształcenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła studia psychologiczne o specjalności klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa i terapeuty zdobywała pracując w prywatnych ośrodkach terapeutycznych, fundacjach dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także w Domu Pomocy Społecznej, szkole podstawowej oraz przedszkolu integracyjnym.

Aktualnie psycholog oraz terapeuta zajęciowy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.

Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej – posiada uprawnienia do przeprowadzania diagnozy, planowania oraz terapii integracji sensorycznej. Ukończyła szkolenia uprawniające do przeprowadzania diagnozy oraz terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, prowadzenia zajęć muzykoterapii, Treningu Umiejętności Społecznych oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, ADHD, zaburzeń osobowości oraz całościowych zaburzeń rozwojowych. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuje pod stałą superwizją.