Agnieszka Bińczak

Profil Zawodowy:

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna. Obecnie w toku 4-letnich podyplomowych studiów psychoterapii poznawczo – behawioralnej z elementami psychoterapii psychodynamicznej.  Odbyła liczne staże min. w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz licznych szpitalach. Zdobyła tam doświadczenie kliniczne w pracy z osobami z zaburzeniami afektywnymi oraz osobowości, jak również w pracy z rodzinami osób ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną

Od 2003 roku związana zawodowo ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Gminy Bielany m.st. Warszawy gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i małżeństw oraz terapię grupową. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, w sytuacji kryzysu, zaburzeniami lękowymi, osobowości jaki i depresyjnymi. W terapii  par oraz małżeństw zajmuję się pomocą dla par w sytuacji kryzysu, przeżywającymi trudności w relacji, oraz mającymi problemy z komunikacją.

W swojej pracy korzysta głównie z podejścia poznawczo – behawioralnego nie ograniczając się jednak tylko do niego. Jako terapeuta swoją pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanych superwizorów  PTP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 Zajmuje się:

– terapią indywidualną osób dorosłych

– terapią par i małżeństw

– terapią grupową.

Jako terapeuta swoją pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanych superwizorów  PTP.