Alicja Balińska

Profil Zawodowy:

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja psychoterapia. Jest certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 498) oraz certyfikowanym terapeutą European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Europejski Certyfikat EABCT).

Doświadczenie kliniczne zdobyła podczas dwuletniego stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale F10 Zapobiegania Nawrotom, gdzie poza psychoterapią indywidualną oraz prowadzeniem zajęć terapeutycznych miała możliwość uczestniczyć w superwizjach i  konsyliach prowadzonych przez cenionych specjalistów. Pracowała w SP ZOZ Miejskim Ośrodku Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie, gdzie zajmowała się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, głównie terapią pacjentów z podwójną diagnozą. Prowadziła ponad to psychoterapię grupową oraz liczne warsztaty dla dorosłych i młodzieży. Ukończyła szkolenie w zakresie redukcji szkód w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Brała udział‚ w projekcie badawczym E-compared, Uniwersytetu SWPS badającym skuteczność terapii depresji z wykorzystaniem interwencji internetowych. Współprowadzi grupową terapię w podejściu poznawczo-behawioralnym z elementami terapii schematu w Oddziale dziennym, Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Współautorka bloga terapeutycznego www.blog.lazurowaterapia.pl.

Ukończyła szkolenie w zakresie redukcji szkód w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Jest terapeutą w projekcie badawczym E-compared, badającym skuteczność terapii depresji z wykorzystaniem interwencji internetowych. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet SWPS. Jest diagnostą w projekcie terapii PTSD „Trakt III”, Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania UW.

Zajmuję się terapią indywidualną zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, odżywiania oraz osobowości, a także terapią uzależnień oraz pracą z osobami z doświadczeniem psychozy. Pomagam osobom cierpiącym znaleźć lepsze sposoby radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami oraz zachowaniami, po to, by mogli czerpać z życia więcej satysfakcji. Interesuję się zagadnieniem zaburzeń odżywiania.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuje pod stałą superwizją.