Anna Szczubiał-Kamińska

Profil Zawodowy:

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie całościowego szkolenia. Doświadczenie w roli psychologa zdobywałam podczas pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie „Przystań” w Katowicach i na oddziale ogólnopsychiatrycznym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz podczas różnorodnych działań wolontaryjnych.

 

Poza jednolitymi studiami magisterskimi o kierunku psychologia na Uniwersytecie Śląskim ukończyłam roczne studia podyplomowe z obszaru diagnozy psychologicznej. Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych doświadczających zaburzeń psychicznych i trudności w obszarze emocji, relacji i samooceny.

Pracuję pod superwizją.