Dominika Haltof

Profil Zawodowy:

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacji.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek Społeczna Psychologia Kliniczna. W ramach studiów ukończyła specjalizacje z psychoterapii grupowej, psychoterapii zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości oraz z postępowania z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie jest na czwartym roku szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym z elementami terapii psychodynamicznej, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej.

Obecnie prowadzi psychoterapie indywidualną w Poradni Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. dr W. Orłowskiego CMKP w Warszawie.

 

 

Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale całodobowym terapeutycznym F9, w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie pracując w Zespole Leczenia Środowiskowego. Prowadziła sesje psychoterapii indywidualnej, poradnictwo psychologiczne, terapię zajęciową, zajęcia grupowe oraz terapię środowiskową.

Specjalizuje się w terapii osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości oraz z osobami, które doświadczyły epizodu psychotycznego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuje pod stałą superwizją.