Izabela Floryszek-Więch

Profil Zawodowy:

Jestem psychoterapeutą w trakcie całościowego, 4-letniego kursu w Akademii Motywacji i Edukacji, rekomendowanego i atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika. Jestem też absolwentką studiów podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobyłam podczas stażu klinicznego w  Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie, w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, a także na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz prywatnym ośrodku terapeutycznym.

Ukończyłam szkolenie z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowań stopień I i II, a także warsztat „Praktyka uważności Mindfulness”.

W procesie psychoterapeutycznym najważniejsze dla mnie jest indywidualne podejście, oparte na zaufaniu, otwartości i szacunku. W swojej pracy koncentruję się na udzielaniu pomocy osobom doświadczającym różnego rodzaju problemów emocjonalnych, trudności z nawiązywaniem relacji z innymi, budowaniem więzi, przeżywającym kryzysy życiowe. Wspieram pacjentów w świadomym rozumieniu swoich potrzeb oraz odkrywaniu swoich możliwości po to, by mogli żyć zgodnie z własnymi wartościami.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 roku życia.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuję pod stałą superwizją.