Julia Malicka

Profil Zawodowy:

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego wydziału psychologii, gdzie w ramach studiów realizowałam specjalizację z neuropsychologii klinicznej. Odbyłam staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie na ul.Banacha w klinice Neurochirurgii oraz Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nęckiego  PAN, gdzie zdobyłam doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami zmagającymi się z deficytami neurologicznymi.

Ukończyłam również studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej, zdobywając kwalifikację do wspierania dzieci ze złożonymi Zaburzeniami rozwojowymi oraz Wspierania ich Rodzin. Obecnie jestem uczestnikiem 4 letniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, prowadzonego w centrum CBT w Warszawie, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) i posiadającego rekomendacje Polskiego Towarzystwa TerapiiPoznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

 

 

W swej pracy niezwykle istotne jest dla mnie współtworzenie z pacjentem odpowiedniej relacji terapeutycznej, opartej na obustronnym zaufaniu i tym samym będącej podstawą do skutecznej pracy. W swych metodach koncentruję się na holistycznym podejściu , obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną oraz społeczną. Wykorzystywane materiały do zajęć dobierane są w sposób indywidualny do pacjenta uwzględniając jego zainteresowania a tym samym sprawiając możliwe najatrakcyjniejszą formę pracy terapeutycznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuje pod stałą superwizją.