Magdalena Poczęsna

Profil Zawodowy:

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacji.

Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie o specjalności społeczna psychologia kliniczna. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Jest członkiem Polskiego  Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Odbywała studencki staż w Szpitalu Bródnowskim na oddziale psychiatrycznym, ukończyła program szkoleniowy Psycholog-Praktyk organizowany przez NZOZ PsychoMedic Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna w Warszawie, a także staż w klinice Vertimed na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych, podczas których miała okazję przyglądać się pracy zarówno z klientem indywidualnym, jak i psychoterapii grupowej. Brała udział w licznych szkoleniach z obszaru radzenia sobie ze stresem, żałoby, traumy i profilaktyki uzależnień. Ukończyła również kurs interwencji kryzysowej i program redukcji stresu oparty na uważności (MBSR – mindfulness based stress reduction).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kontakcie z osobami dorosłymi w sytuacjach kryzysów życiowych – problemów małżeńskich, rodzinnych i zawodowych. Pracowała z osobami, które mają trudności adaptacyjne, doświadczają skutków zaniżonego poczucia własnej wartości i mają problemy z komunikacją. Bliska jest jej problematyka nadmiernego obciążenia stresem i zagadnień związanych z konsekwencjami zdarzeń traumatycznych.

Prowadziła warsztaty dla dorosłych i młodych dorosłych z zakresu stresu, komunikacji interpersonalnej, profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia psychicznego. Zajmowała się także przeprowadzaniem oceny predyspozycji zawodowych.

Zajmuje się terapią indywidualną osób, które doznają izolacji społecznej, mają niskie poczucie własnej wartości, cierpią z powodu obniżonego nastroju. Pracuje z osobami, które chcą się uwolnić od dokuczliwych lęków, mają problemy adaptacyjne lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – doświadczają kryzysu, żałoby. Pomaga osobom, które chcą poprawić jakość swojego życia i lepiej zrozumieć siebie.