Magdalena Żbikowska

Profil Zawodowy:

Psycholog, psychoterapeuta pracujący z osobami dorosłymi w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Ukończyła psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz  studia na Wydziale Pedagogiki we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na kierunku profilaktyka i terapia uzależnień.

Uczestniczyła w szkoleniu w specjalistycznym Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków prowadzonym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyła całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, która jest ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-behawioralnej (PTTPB) i członkiem European Associaton for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobyte m. in. w Środowiskowych Domach Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie tj Tworki, jak również w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach czy Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Karczewie.

Pomaga osobom potrzebującym wsparcia w trudnej sytuacji życiowej, tym, którzy chcą lepiej radzić sobie w nawiązywaniu czy utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. Z osobami doświadczającymi problemów emocjonalnych; cierpiących z powodu nawracających myśli związanymi z trudnościami z przeszłości. Pracuje z osobami chcącymi lepiej radzić sobie w wielu sytuacjach i szukającymi sensu życia.

Pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa i Psychoterapeuty oraz pod stałą superwizją.