Marta Wojsz-Rączko

Profil Zawodowy:

Psychoterapeuta w trakcie czwartego roku szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Absolwentka społecznej psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja i wspomaganie rodziny na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

 

Od prawie 10 lat współpracuje z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Księży Orionistów, gdzie zdobywa doświadczenie w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Obecnie obejmuje pomocą psychologiczną i terapeutyczną wychowanków Filii Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów – w Warszawie-Aninie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również odbywając staże na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim oraz w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis. Jako psycholog współpracuje z projektem bywygrali.pl oraz fundacją zapewniającą wsparcie osobom w żałobie i ich bliskim

Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną młodzieży (od 15 roku życia) i dorosłych. Czerpie przede wszystkim z podejścia poznawczo-behawioralnego oraz terapii schematów. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.