Monika Florczyk

Profil Zawodowy:

Psycholog, pedagog i psychoterapeuta w trakcie III roku szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii trzeciej fali, akredytowanego  przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a także szkoleniowiec (szkolenia z zakresu umięjętności „miękkich”)

Dyplom psychologa uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pedagoga na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Aktywnie poszerza swoją wiedzę w zakresie terapii schematu (według programu akredytowanego przez International Society of Schema Therapy).

 

Doświadczenie jako psycholog i psychoterapeuta zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Poradni Akademii Myśli i Emocji w Warszawie.

Ma w swoim doświadczeniu także pracę dla dużych korporacji jako szkoleniowiec, coach, specjalista ds. systemów motywacyjnych

Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną młodzieży (od 14 roku życia) i dorosłych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.