Paulina Piaseczna

Profil Zawodowy:

Magister psychologii, psychoterapeutka poznawczo – behawioralna. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Doświadczenie zdobyła pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Koninie prowadząc terapię indywidualną i grupową w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic, ośrodkach prywatnych w Warszawie a także współpracując z organizacjami pozarządowymi takim jak Fundacja Dajemy Dzieciom Silę oraz Stowarzyszenie Niebieska Linia.

Główne obszary codziennej pracy psychoterapeutycznej to zaburzenia depresyjne i lękowe, problemy osobowościowe. Pomaga również pacjentom w szeroko pojętym kryzysie życiowym, przeżywającym trudności w pracy zawodowej, w relacjach interpersonalnych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudnych emocji (złość, poczucie winy, wstyd), a także cierpiącymi z powodu niskiej samooceny lub braku satysfakcji z życia. Prowadzi terapię krótko i długoterminową w nurcie poznawczo –behawioralnym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Pracuje pod stałą superwizją.