Renata Frichot-Manoury

Profil Zawodowy:

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego, 4-letniego kursu w Akademii Motywacji i Edukacji, rekomendowanego i atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Doświadczenie zdobywałam w Instytucie Psychologii Zdrowia pracując z osobami dorosłymi będącymi w kryzysie emocjonalnym oraz w NGO m. in. w fundacji Centrum Praw Kobiet, gdzie udzielałam wsparcia osobom doświadczającym przemocy i narażonym na wykluczenie. Swoją wiedzę pogłębiałam również na stażu w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego w Warszawie.
Zajmuję się pracą terapeutyczną z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, z zaburzeniami lękowymi, doświadczającymi kryzysu psychicznego, borykającymi się z trudnościami w relacjach, długotrwałymi negatywnymi emocjami, a także z niskim poczuciem własnej wartości czy mierzącymi się z permanentnym stresem. W swojej pracy stawiam przede wszystkim na silną relację terapeutyczną, a dopiero w drugiej kolejności na dobór technik i narzędzi. Preferuję indywidualne podejście, opierające się na osobistych celach klienta, w poszanowaniu jego odrębności i z uwzględnieniem zasobów, jakie posiada. W pracy łączę techniki poznawczo-behawioralne z terapią schematów. Swoją pracę poddaję superwizji. Pracuję również po angielsku.