Powrót do specjalistów
  • terapeuta

Mój terminarz

Wróć do listy specjalistów

Justyna Mielniczek

Psychoterapia dorosłych

Bezpieczna przestrzeń terapeutyczna jest idealnym miejscem do bycia całkowicie otwartym i szczerym ze sobą, pozwala ona poznać siebie na nowo. W relacji terapeutycznej bardzo ważne jest dla mnie budowanie zaufania opartego na pełnej empatii i wsparciu.

O mnie

Jestem psychologiem ze specjalnością neuropsychologia i psychologia kliniczna, absolwentką
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia z
Psychoterapii w nurcie Poznawczo- Behawioralnym realizowanym przez Instytut Poznawczy.
Doświadczenie zawodowe zdobywam w trakcie indywidualnej pracy gabinetowej w Poradni
Psychologiczno-Terapeutycznej pracując z osobami dorosłymi oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w szczególności świadcząc wsparcie o tematyce okołoporodowej na Oddziale
Ginekologiczno- Położniczym, a także doraźnie m.in. na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Pediatrycznym
oraz Chirurgii Ogólnej, gdzie zajmuję się głównie interwencją kryzysową oraz pomocą psychologiczną.
Posiadam liczne doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z chorobami zdrowia
psychicznego, w szczególności schizofrenią paranoidalną, depresją oraz chorobą afektywną
dwubiegunową, a także osobami
doświadczającymi kryzysu życiowego. Doświadczenie zdobywałam w trakcie pracy w Fundacji,
Mieszkaniach Chronionych oraz licznych wolontariatach na oddziałach psychiatrycznych w lubelskich
szpitalach i klinikach.
Zajmuję się psychoedukacją oraz pracą indywidualną z osobami dorosłymi doświadczającymi problemów
emocjonalnych, relacyjnych oraz cierpiącymi z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. W mojej pracy
zajmuję się między innymi tematyką zaburzeń depresyjnych, w tym depresji poporodowej, zaburzeń
lękowych i nerwicowych, problemów z samooceną, a także pracą z osobami doświadczającymi kryzysu
oraz przewlekłego stresu.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Nasze szkolenia

Szkolenia przeznaczone dla profesjonalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego: psychoterapeutów, lekarzy, psychologów, pedagogów oraz studentów wymienionych kierunków kształcenia. Oferujemy szkolenia prowadzone przez doświadczonych praktyków w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej II i III fali.

Zobacz nasze szkolenia

Skontaktujmy się

Nie wiesz jak zacząć, potrzebujesz informacji lub wsparcia w wyborze terapeuty? Jesteśmy dostępni telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00-21.00. Jeżeli nie odbieramy, pozostaw wiadomość tekstową, na pewno oddzwonimy. Chętnie odpowiemy na Twoje pytanie także mailowo