Powrót do szkoleń

Zorientowana na traumę terapia poznawczo – behawioralna (TF – CBT) , protokół Przedłużonej Ekspozycji z wykorzystaniem DBT (PE,DBTPE) dla młodzieży oraz dorosłych. Online Zoom

23.06.2023 12:00 - 25.06.2023 16:30 Lazurowa terapia poznawczo - behawioralna
szkolenie

Opis szkolenia

Opis wydarzenia:
Patronem wydarzenia jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne!
Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychoterapeutów pracujących w różnych modalnościach, terapeutów uzależnień, psychiatrów, lekarzy oraz grup zawodowych pracujących terapeutycznie z osobami, które doznały, doznają traum.

Szkolenie zostanie przeprowadzone hybrydowo – online Via ZOOM – VII edycja

Zespół stresu pourazowego (z ang. PTSD: Post Traumatic Stress Disorder) jest zaburzeniem lękowym bardzo specyficznym, ponieważ dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w przeszłości. Do typowych objawów należą m.in. : uporczywe i powracające wspomnienia, żywe i bardzo realistyczne koszmary senne, wieczne poczucie zagrożenia, „utraty życia z przed wypadku”. Nieleczone może prowadzić do depresji, uzależnień, zachowań autoagresywnych, trwałej zmiany osobowości, samobójstwa. Bez adekwatnego leczenia Pacjent może nigdy nie powrócić do zdrowia. Dlatego wiedza z zakresu odpowiedniej diagnozy, mechanizmów podtrzymujących PTSD i terapii powinna być ważnym punktem w warsztacie pracy każdego terapeuty uzależnień, psychologa, psychiatry.

Dlaczego warto?

 • Protokół terapeutyczny jest bardzo konkretnym, logicznym i skutecznym modelem terapii zespołu stresu pourazowego. Da konkretną metodę w leczeniu tego zaburzenia. 
 • Najbardziej przebadana, skuteczna i bezpieczna metoda, oparta na badaniach naukowych (evidance based treatment).
 • Szkolenie zostanie przeprowadzone na żywo oraz online via ZOOM! Będzie to już kolejna edycja – VII online!
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o nowe podejście do ekspozycji wyobrażeniowych oraz będzie wzbogacone o konkretne i sprawdzone techniki terapii DBT w zakresie regulacji emocji oraz dialogu motywującego (w kontekście pracy nad motywacją pacjenta).
 • Wyjściowa modalność terapeuty nie ma wpływu na skuteczność terapii (np. terapeuci różnych modalności tak samo skuteczni jak poznawczo – behawioralni). 
 • Wiedza przedstawiona jest w sposób przystępny i klarowny – to jest zdanie uczestników poprzednich edycji szkolenia 🙂
 • Nauczysz się konkretnych umiejętności klinicznych, przećwiczysz techniki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia terapii protokołem Przedłużonej Ekspozycji.
 • Zostaną omówione kliniczne przypadki, materiały wideo z prawdziwej sesji terapeutycznej.
 • Omówione zostaną “trudne momenty” w terapii, oraz konkretne strategie na pracę z nimi – czego nie ma w książkach, a jest wynikiem wieloletniej pracy z osobami cierpiącymi na PTSD.
 • Po ukończeniu szkolenia, będziesz osobą wyspecjalizowaną w pracy protokołem Przedłużonej Ekspozycji w terapii zespołu stresu pourazowego. Dodatkowymi umiejętnościami, które nabędziesz po szkoleniu będą również umiejętności diagnostyczne zespołu stresu pourazowego, rozumienie osiowych objawów, przeprowadzisz wywiad diagnostyczny, będziesz wiedziała/wiedział na jakie obszary swojego pacjenta szczególnie zwracać uwagę w kontekście zaburzeń potraumatycznych. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Poza wartością merytoryczną szkolenia, otrzymasz:

 • bogate materiały szkoleniowe:
 • protokół w formie książki dla pacjenta oraz terapeuty z GWP B.O. Rothbaum, E.B. Foa, E.A. Hembree „Odzyskaj Życie po traumie. Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD” Podręcznik pacjenta i terapeuty.
 • Materiały edukacyjne i szkoleniowe – nowoczesny, interaktywny ebook z opisami audio 🙂 
 • 20h szkoleniowych w terapii poznawczo – behawioralnej, niezbędnych do odnowienia certyfikatu terapeuty poznawczo – behawioralnego PTTPB.
 • Miłą i sprzyjającą uczeniu się atmosferę do pracy!   

Ze względu na warsztatowy charakter wydarzenia – liczba miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje data zgłoszenia oraz limit miejsc. 

Prowadzący: mgr. Adam Elżanowski
Magister psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (Certyfikat nr. 500 PTTPB oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Europejski Certyfikat EABCT), superwizor PTTPB w trakcie procesu certyfikacji. Do tego czasu psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na oddziale dziennym, Klinicznego Centrum Zdrowia Psychicznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Współpracownik/wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu SWPS, gdzie prowadził również zajęcia ze studentami anglojęzycznymi z zakresu psychologii/psychoterapii. Dydaktyk w akredytowanych szkoleniach psychoterapeutycznych m.in w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii, Laboratorium “Cogito”, gdzie prowadzi szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Organizator szkolenia z zakresu psychoterapii zespołu stresu pourazowego metodą przedłużonej ekspozycji. Doświadczenie kliniczne zdobywał również m.in. : w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na oddziale terapii dzieci i młodzieży z podwójną diagnozą, Centrum Psychoterapii na ul. Dolnej 42. Terapeuta oraz diagnosta w grancie Uniwersytetu Warszawskiego TRAKT 3 “PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”, psycholog – konsultant Polskiej Akcji Humanitarnej. Obecnie Terapeuta w poradni psychoterapeutycznej Lazurowa terapia poznawczo – behawioralna (www.lazurowaterapia.pl) Tata Antosi i Gaji, miłośnik sportu (obecnie TRI) i dobrej muzyki 🙂

REJESTRUJĄC SIĘ NA WARSZTAT AKCEPTUJĄ PAŃSTWO REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU:

1. Szkolenie “Zorientowana na traumę terapia poznawczo – behawioralna (TF – CBT) , protokół Przedłużonej Ekspozycji z wykorzystaniem DBT (PE,DBTPE) dla młodzieży oraz Dorosłych.” 23-25.06.2023 (trzy dni szkoleniowe, 20h godzin szkoleniowych) jest organizowane przez firmę Lazurowa terapia poznawczo – behawioralna z siedzibą ul. Lazurowa 2A/24, 01-315 Warszawa, REGON: 146810361 NIP: 5222763899, zostanie przeprowadzone przez Adama Elżanowskiego.
1.1 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja poprzez stronę lazurowaterapia.pl lub mailowo oraz uiszczenie opłaty za szkolenie poprzez bramkę płatności na stronie lub przelewem bankowym na konto Alior Bank, Lazurowa terapia poznawczo – behawioralna Adam Elzanowski, ul. Lazurowa 2A/24, 01-315 Warszawa. Tytuł przelewu: Szkolenie PE Online 2023 – opłata za szkolenie do 7 dni od daty zgłoszenia. Brak wniesienia opłaty jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. Gwarancją rezerwacji miejsca jest uiszczenie opłaty.
1.2 Opłata za szkolenie – 1150 zł – pierwsze 10 osób/ 1250 – kolejne 10 osób

1.3. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie hybrydowej – na żywo/Zoom.
1.4. Zarejestrowanie uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2.  ZASADY REZYGNACJI ORAZ ZWROTU KOSZTÓW. Rezygnacji – należy dokonać pisemnie przesyłając mail na adres kontakt@lazurowaterapia.pl lub telefonicznie pod numerem 533 252 632/513256708. Za datę rezygnacji uznaje się datę wpływu pisma do organizatora szkolenia lub poinformowanie go telefonicznie. W przypadku wpłynięcia rezygnacji w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się najbliższy dzień roboczy po nim następujący. Zwrot wpłaty – w przypadku rezygnacji z przyczyn leżący po stronie uczestnika

 • do 2 tyg. przed rozpoczęciem szkolenia – zwrot 100% wpłaconej kwoty na poczet szkolenia
 • do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia – zwrot 50 % wpłaconej kwoty na poczet szkolenia
 • mniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia – osoba dokonująca rezerwacji zostaje obciążona pełną opłatą za szkolenie.

Zwrot na konto uczestnika szkolenia w ciągu 14 dni liczonych od daty rezygnacji z udziału w szkoleniu.

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu.
4. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczestników na dzień 26.05.2023, nie pozwalających na pokrycie kosztów organizacyjnych szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia do czasu zrekrutowania wystarczającej liczby uczestników.
5.      Opłata za koszty udziału w Szkoleniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 20.06.2023

6. Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)
1.      Zgłaszając się do udziału w Szkolenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Lazurowej terapii poznawczo – behawioralnej  na potrzeby Szkolenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz.Urz. UE L z 4.5.2016 r. Nr 119, s. 1),
2.      Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o wykształceniu, adres zamieszkania.
3.      Cel przetwarzania danych:  1) Zorganizowanie Szkolenia przez Organizatora w szczególności w celu prawidłowego rozliczenia kosztów szkolenia  a następnie 2) kontakt w celu realizacji  Szkolenia.
4.      Rejestrując się na szkolenie uczestnik upoważnia Lazurową terapię poznawczo – behawioralną do przekazania jego danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania,  NIP) do firm świadczących usługi na rzecz Lazurowej terapii poznawczo – behawioralnej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia. W szczególności uczestnik upoważnia Lazurową terapię poznawczo – behawioralną do powierzenia przetwarzania danych osobowych :
a.      firmie prowadzącej księgowość Lazurowej terapii poznawczo – behawioralnej w zakresie niezbędnym do zaksięgowania faktur.
5.      Czas przetwarzania danych: dane będą przetwarzane  w celach prawidłowych rozliczeń finansowych tj.: 5 lat licząc od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku wynikających z realizacji usług –  art. 70 ust 1. ordynacji podatkowej – dotyczy faktur i dokumentów finansowych oraz załączników do faktur w postaci list obecności lub do czasu prowadzenia przez uczestnika Szkolenia.
6.      Prawo zmiany danych: Uczestnik szkolenia ma prawo do wglądu do danych oraz do zmiany i aktualizacji tych danych
7.      Prawo do skargi: Uczestnik szkolenia ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zorientowana na traumę terapia poznawczo - behawioralna (TF - CBT) , protokół Przedłużonej Ekspozycji z wykorzystaniem DBT (PE,DBTPE) dla młodzieży oraz dorosłych. Online Zoom

Rozpoczęcie: 2023-06-23 12:00:00
Zakończenie: 2023-06-25 16:30:00
Miejsce:

Online Zoom

Organizaror

Lazurowa terapia poznawczo - behawioralna
Ul. Lazurowa 2A/24
513256708

Rejestracja i cena

Cena za uczestnika 1150,00 

Ilość uczestników
zakończenie rejestracji 29.05.2023